اینم اسامی نامزدهای انتخاباتی مجلس امسال

نامزدهای مرد: سید صادق  طباطبایی نژاد - جواد زارع جعفری - مرتضی کوثری - سید رضا روحانی - احمد  بخشایش - روح اله شریعتی - محمدرضوانی - محمدحسین قاسم زاده - جابر جعفری  فرانی - سیدرضا میرابوطالبی - محمد حسن فروزانفر - سید علی طباطبایی - حجت  الاسلام محمدرضا نجفی - رضا جمالی - مقداد محمدی - محمدجوادحاج حسینى سفیده  - مهدی تقی پور - حجت حاج حسینی سفیده - ناصر ترابی - احمد ناجی -  احمدرمضانی - رضاوطن پرست.

منبع : (کلاغ نیوز( مهاباد |نمایندگی مجلس به چه کسی میرسد؟
برچسب ها :